• من اگه تو نباشی‌

  ؛[قسمت ۱]؛
  همسنگرمی
  چه کنارم باشی‌، چه دور، چه صد قدمیم
  شاید تا حالا یه بارم با هم حرف نزدیم
  ولی به هم نزدیکیم، به نزدیکی‌ حرفام به حقیقت
  خلاصه که تنها هم باشم انگار چند نفریم
  وقتی‌ پایین بودم گفتی‌ نمیشنوی همصداتم؟ پکری؟!؛
  به جا دعوا و قرصم ا کی‌ بگی خالی‌ میشی‌؟؛
  بلند شو، بوده بدتر از این
  بهم دادی نیرو گاهی‌
  نه، نه طنز نیستم
  من بلد نیستم مخفیکاری رو
  مثل مهدیاری و شعرام رو دوس داری با اینکه پر از غلط دیکتن
  بودی از اول پیشم،‌ هیچوقت نگو فقط هیچکس
  اون پشت خیلیا عرق ریختن

  ؛[همخوان]؛
  من اگه تو نباشی‌
  دیگه چجوری واسه گنده‌ها بکنم قاطی؟؛‌
  اگه تو نباشی‌
  دلم رو خوش بکنم به چی‌ وقتی‌ هست دورم آژیر؟؛

  ؛[قسمت ۲]؛
  چیزای جدید اختراع کردیم
  دادیم بیرون امتحان کردیم
  شاید بعضیا رو دوس نداشتی‌ ولی‌
  مشوق بودی، افتخار کردی
  اگه نظرمو بخوای تو جنگل آسفالت قانون رو میدم به اختلاف ترجیح
  از تو میگیرم تأثیر و تنده زبونم
  تا حالا رو کسی که داره آتیش میگیره یا تشنه‌س آب رو بستی؟؛
  نه، انگار بس نی‌
  هرچی‌ یاد میگیرم می‌کنم به شعرام تبدیل
  از همه یاد میگیرم
  چه از تو، چه اونی‌ که می‌کنه انتقاد کشکی
  تا بمیرم بشه کلاس تعطیل
  شاید خودت ندونی
  ولی‌ با کمک تو بود تو موسیقی‌ انقلاب کردیم

  ؛[همخوان]؛
  من اگه تو نباشی‌
  دیگه چجوری واسه گنده‌ها بکنم قاطی؟؛‌
  اگه تو نباشی‌
  دلم رو خوش بکنم به چی‌ وقتی‌ هست دورم آژیر؟؛

  ؛[قسمت ۳]؛
  نسبت بهت مسئولیت دارم
  میدونم، عوض نشدم
  به خودم قول دادم وقت تلف نکنم
  شهرت رو هدف نکنم
  دیدم همه می‌رن یه طرف جهت عوض نکنم
  گوسفند نباشم، علف نخورم
  فرار نکنم، بخشش طلب نکنم
  ولی‌ واسه پیشرفت چرا سفر نکنم؟؛
  تا دیدن رفتم دور ور داشتن
  بلکه بهشون بگی‌ دردونه
  اما تو ایمان داری میام
  میام، نه که بشم اسطوره‌
  تو باور داری از بارون میگیری پا
  یه خودی نشون بده
  روت رو کم کنی از بر و روت چی‌ می‌مونه؟ میگیری ها؟؛
  حتی اگه جهانی‌ نباشه میگیری جام
  حالا یه جمعبندی بکنی‌ میبینی‌ پا بر جام

  ؛[همخوان]؛
  من اگه تو نباشی‌
  دیگه چجوری واسه گنده‌ها بکنم قاطی؟؛‌
  اگه تو نباشی‌
  دلم رو خوش بکنم به چی‌ وقتی‌ هست دورم آژیر؟؛

در دسترسی برای خرید
Image buttonImage buttonImage button
در دسترسی برای گوش دادن
Image buttonImage buttonImage button
Image buttonImage button
اشتراک در
Man Age to Nabashi by Hichkas
 • تاریخ انتشار
  ۸ مهر ۱۳۹۱
 • شاعر و خواننده
  هیچ‌کس
 • آهنگساز
  مهدیار آقاجانی